Založení společnosti "na míru"

Nemůžete se rozhodnout, zda zvolit pro začátek podnikání nákup již založené společnosti, nebo založení společnosti "na míru? Pomůžeme Vám s Vaším rozhodováním, pročtěte si naše krátké srovnání obou variant.

Nákup založené společnosti

Nákup již založené společnosti je velmi oblíbenou variantou získání společnosti, která se v ČR rozšířila teprve před několika lety. Nabízí nejrychlejší start podnikání s nízkými vstupními náklady.

Výhody již založené společnosti:

 • za firmu jednáte okamžitě, můžete ji tedy využívat ihned po zakoupení
 • již založená společnost má splacený základní kapitál, na rozdíl od nově založené společnosti tedy nepotřebujete vlastní základní kapitál
 • firma je již v obchodním rejstříku zapsána, nehrozí tedy, že by ji OR nezapsal, navíc změny jsou zapsány rychleji, než nová společnost

Nevýhody již založené společnosti:

 • ve firmě je nutné udělat změny, původní údaje lze ale zjistit při úplném výpisu z OR
 • dražší varianta

Založení společnosti "na míru"

Založení společnosti "na míru" je stále velmi oblíbené, společnost Vám založíme přesně podle Vašich potřeb.

Výhody založení společnosti "na míru":

 • společnost je založena přesně dle Vašeho zadání, nejsou v ní nutné změny
 • stejně jako u již založené společnosti pro Vás zařídíme všechny dokumenty, zastoupíme Vás na úřadech, včetně vyřízení živností a registrace firmy k dani z příjmu

Nevýhody založení společnosti "na míru":

 • musíte čekat na založení společnosti a zapsání do obchodního rejstříku
 • nutnost složení vlastního základního kapitálu

Výhoda založení společnosti od nás

Pokud dáváte přednost založení společnosti před koupí již založené společnosti, založíme Vám společnost přesně podle Vašich požadavků a zaručíme Vám úspěšné založení s.r.o. a její zápis do obchodního rejstříku.

Touto formou je možné již od začátku ovlivňovat celý proces zakládání a dosáhnout tak společnosti, která plně odpovídá Vašim představám (název, vámi zvolené statutární orgány, sídlo, počet akcií apod.) bez dalších změn. Další výhodou je, že na rozdíl od koupené, již založené společnosti v nově založené společnosti figurují jen zakladatelé.

Založení společnosti v České republice je považováno za časově i finančně náročný proces, během kterého čelí nový podnikatel mnoha administrativním, právním i finančním nástrahám.

Z tohoto důvodu nabízíme našim klientům službu založení společnosti "na míru" tak, aby mohli odstartovat své podnikání bez zbytečných komplikací a administrativní zátěže. Poskytneme Vám kompletní servis a poradenství, již od sepsání zakladatelské listiny až po obdržení výpisu z obchodního rejstříku o úspěšném zapsání společnosti. Naše společnost poskytne konzultace k jednotlivým parametrům společnosti, vytvoří potřebné dokumenty a zastoupí klienta při jednání s úřady. Nové společnosti rovněž vyřídíme potřebná živnostenská oprávnění či koncese a požadované registrace k daním (daň z příjmu, DPH, srážková daň apod.).

Samozřejmostí je individuální přístup ke všem Vašim potřebám a požadavkům.

Při založení společnosti pro Vás zajistíme veškerou administrativu, zejména se bude jednat o tyto úkony:

 • úvodní konzultace a kompletní poradenství
 • uspořádání zakládající valné hromady u notáře, sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy ve formě notářského zápisu
 • prověření názvu zakládané společnosti
 • čestná prohlášení a podpisové vzory statutárních orgánů založené firmy
 • prohlášení správce vkladů zakládané společnosti
 • souhlas s umístěním sídla od majitele nemovitosti pro nově zakládanou firmu
 • vyřízení volných, řemeslných i vázaných živností či koncese pro novou firmu
 • obstarání výpisů z rejstříků nutných k založení společnosti - obchodního rejstříku, z rejstříku trestů, katastru nemovitostí apod.
 • ověření listin a podpisů nutných k založení firmy
 • podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • registrace nově vzniklé firmy k daním na finančním úřadě

Založení společnosti "na míru" je variantou levnější než zakoupení založené společnosti, ale s nutností složení základního kapitálu. Tato varianta je také časově náročnější, jelikož je třeba čekat na úřední úkony a zapsání firmy do OR.

Ceník společností zakládaných "na míru"

SpolečnostiCena
Založení akciové společnosti59.000,- Kč
Založení společnosti s ručením omezeným22.000,- Kč

Cena zahrnuje:

 • založení společnosti podle přání klienta se zápisem do obchodního rejstříku, tzn. notářské poplatky, vyhotovení, popř. ověření příslušných listin a podpisů
 • vypracování návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • přihlášení k dani z příjmu právnických osob
 • soudní poplatek za podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku
Cena nezahrnuje
Registrace společnosti na živnostenském úřadě, vyřízení živnostenského oprávnění (volné živnosti)1.000 Kč + správní poplatek 1.000,- Kč
Vyřízení živnostenského oprávnění – koncese (vyplnění dokumentace, podání žádosti, při první registraci živnosti 1.000,- Kč vyzvednutí koncese); vč. zastupování na živnostenském a krajském úřadě2.000 Kč + správní poplatek 500,- Kč
Registrace společnosti k DPH2.000,- Kč
Copyright © 2013 Authenics HS s.r.o. | Designed by www.petrsoftware.cz